OxygencleaningHvad er OXYGEN Cleaning ??

Alt udstyr, der kommer i kontakt med oxygen- og oxygenblandinger på over 40 % skal være oxygenkompatible og oxygenrengjorte. Når udstyret er rengjort for partikler og olierester og når o-ringe olign. er skiftet til oxygenkompatible siges udstyret at være i Oxygenservice.

Ved dykning med Nitroxblandinger på under 40%, er det kun flasken samt flaskeventilen der skal være i Oxygenservice. Da jeg fortrinsvis blander Nitrox efter parttryksblandingsmetoden er det et krav for fyldning, at flasker og flaskeventiler er i Oxygenservice.

Når en flaske er blevet oxygenserviceret forbliver den i Oxygenservice i 12 mdr. såfremt den IKKE fyldes fra en luftkompressor uden dobbeltfilter.

Bemærk ! Oxygencleaning er ikke et selvstændigt kursus. På DSAT gasblender kurset gennemgår vi grundprincipperne for Oxygencleaning, men med focus på den del der er relevant i forbindelse med gasblanding, hvilket vil sige rensning af flaske samt flaskeventil.